TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji.

WIĘCEJ

TECHNIK BHP

Nauka w Szkole trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

WIĘCEJ

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej. Jest to tzw. EUROZAWÓD. Słuchacz poznaje dwa języki obce zawodowe..

WIĘCEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

WIĘCEJ

Zapisz się!

WILIAMS to nie tylko szkoła, to przede wszystkim wybitna kadra pedagogiczna i wspaniali słuchacze, dzięki którym każde zajęcia upływają w miłej i rodzinnej atmosferze.

AKTUALNOŚCI

GALERIA

PARTNERZY