Przypominamy słuchaczom Policealnej Szkoły WILIAMS w Chełmie, z kierunku technik usług kosmetycznych, o wyjeździe na MIĘDZYNARODOWE TARGI BEAUTY w WARSZAWIE, w dniu 3 marca br. Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub pod tel: 517 436 944. Jednocześnie informujemy, że trwa nabór na I semestr technik usług kosmetycznych. Serdecznie zapraszamy.