Uprzejmie informujemy Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych WILIAMS o rozpoczynających się semestrach na następujących kierunkach:


17-18  września 2016r.


- Administracja sem. III
- BHP sem. III
- LO sem. V
- LO sem. III


24-25 września 2016r.


- Administracja sem. II
- Eksploatacja Portów i Terminali sem. II
- Turystyka Wiejska sem. I

- Administracja sem I

- LO sem I

Więcej informacji w sekretariacie szkoły w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 82 569 67 41. Dodatkowo informujemy, że szczegółowe plany zajęć zostaną wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy