W czwartkowe popołudnie grupa młodzieży, która dołączyła do inicjatywy Mobilny Klub Wolontariatu spotkała się w siedzibie klubu – ZSN Wiliams. Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Artur Juszczak, który witając nowych wolontariuszy mówił o potrzebie zaangażowania się młodzieży w działania pożytku publicznego. Aktywnym partnerem klubu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, które wspólnie ze specjalistami z zakresu edukacji, reintegracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, ekonomii społecznej oraz rynku pracy opracowało innowacyjny program skierowany do młodzieży, dotyczący przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy, edukacji obywatelskiej oraz animacji młodzieżowych liderów. Program będzie wdrażany w klubie i będzie służył promocji wolontariatu i działalności pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia młodzieży.

„Chciałabym pokonać swoją nieśmiałość. Uczestnicząc tu –chciałabym spełnić się w roli wolontariusza, pomagać innym (…)” Paulina

„Oczekuję, że poprzez uczestnictwo w projekcie znajdę drogę do tego co chce robić w życiu by mieć z tego przyjemność, poczucie, że jestem komuś potrzebna oraz, że robię coś dobrze (…)” Klaudia

„ Chciałabym uczestniczyć w akcjach charytatywnych. Chce pomagać osobom potrzebującym. Poprzez uczestnictwo zdobędę widzę na temat niesienia pomocy oraz poszerzę ją o nowe tematy (…) Andżelika

W ramach tegorocznej działalności Klubu zaplanowano szereg przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie szkoły i miasta. Pierwszym ważnym wspólnym działaniem była promocja naszego Klubu podczas Miejskich Dni Organizacji Pozarządowych.