1. Jaka praca czeka Cię po ukończeniu kierunku eksploatacja portów i terminali?

2.Dlaczego warto być technikiem?

3. Szkoła policealna czy studia?

4. Jakie korzyści płynął z ukończenia kierunku eksploatacja portów i terminali?

Ad 1. Jaka praca czeka Cię po ukończeniu eksploatacji portów i terminali?

Obecnie wybór kierunku kształcenia nie jest prosty, szkoły proponują bowiem cały wachlarz możliwości edukacyjnych, powodując niemały zawrót głowy. Spośród tak wielu kierunków kształcenia, zdobycie wiedzy i umiejętności logistycznych jest dziś strzałem w dziesiątkę. Kształcenie w zawodzietechnik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków.

Po ukończeniu kierunku eksploatacja portów i terminali możesz ubiegać się o pracę na terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych jak również w działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych

 

Dlaczego warto wybrać eksploatację portów i terminali?

Bo jest to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Sektor usług logistycznych to najprężniej rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i wzrostu przychodu globalnego brutto.  

 

Ad 2. Dlaczego warto być technikiem?

Czy wiesz, że do 2025 roku w Polsce będzie brakować specjalistów w kluczowych gałęziach gospodarki? Deficyt ten powoduje i będzie powodował, że przedsiębiorstwa będą nieustannie poszukiwać właśnie ludzi ukierunkowanych na logistykę i spedycję. Jest to dziedzina, która nigdy w pełni nie nasyciła rynku pracy wykształconymi specjalistami.

Nasza szkoła stworzyła właśnie nowe możliwości dla tych, którzy są zainteresowani zdobyciem specjalistycznego wykształcenia w poszukiwanej od lat, prestiżowej branży: EKSPLOATACJA PORTÓW I TERMINALI.

Szkoła policealna to najlepsza inwestycja w Twój rozwój zawodowy. Na tym bowiem kierunku będziesz uczył się wyłącznie przedmiotów zawodowych, związanych z wybranym przez Ciebie kierunkiem. Szkoła Policealna WILIAMS oferuje również możliwość przystąpienia do egzaminów zawodowych, dzięki którym Twój przyszły pracodawca będzie miał pełny obraz Twoich umiejętności.

Nie zwlekaj z decyzją  - z nami łatwo dołączysz do grona specjalistów, a tytuł technika eksploatacji portów i terminali otworzy Ci drzwi do stabilizacji życiowej i zawodowej satysfakcji.

Ad 3. Szkoła policealna czy studia?

Współcześnie tego rodzaju placówki nie są już traktowane jako wyjście ewakuacyjne, w razie nie dostania się na upragniony kierunek studiów. Dzisiaj szkoły policealne dają szansę podniesienia swoich kwalifikacji i tym samym wyróżnienia się na rynku pracy lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.


Zasadnicza różnica w porównaniu ze studiami to na pewno fakt, że krócej trwają, a po skończeniu ma się już określony zawód, np. technika rachunkowości czy farmacji. Po ukończeniu szkoły odbywa się egzamin państwowy, dlatego pracodawcy mają pewność, że określona osoba ma odpowiedni zasób wiedzy na dane stanowisko. Rekrutacja do szkół policealnych jest bardzo łatwa, wystarczy mieć tylko świadectwo ukończenia liceum (
matura nie jest wymagana).

Obecnie rynek pracy jest przepełniony ludźmi z wyższym wykształceniem, a niestety praca po studiach nie jest czymś oczywistym. Szkoła policealna zapewni Ci zawód, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Ad 4. Jakie korzyści płynął z ukończenia kierunku eksploatacja portów i terminali?

 

Absolwent Naszej Szkoły będzie przygotowany do:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;

2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;

3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

 

Szkoła policealna jest całkowicie za darmo !!!

 

Chełmscy przedsiębiorcy prowadzący niepubliczne szkoły policealne Wiliams i Jobs zamienili konkurowanie na współpracę. Jak mówią po to, by rozwijać region. Małgorzata Liszun, Dorota Ogrzyńska i Artur Juszczak podpisali porozumienie o współpracy „Myśleć globalnie – działać lokalnie”.

-        Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest promocja aktywności przedsiębiorczej i wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych – mówi Małgorzata Liszun, współwłaścicielka szkoły Jobs. – Idea porozumienia i zgody sektora biznesu stwarza realne szanse na budowanie lepszych warunków dla rozwoju rynku lokalnego, co z kolei może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich interesariuszy: przedsiębiorców, pracowników, ich rodzin i mieszkańców naszego regionu – uważa.

Inicjatorzy porozumienia wskazują na potrzebę wspólnego działania przedstawicieli chełmskich przedsiębiorców i samorządowców wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

-        Uważamy, że należy przyjąć długofalową strategię, aby doprowadziła do wzrostu konkurencyjności i zdolności innowacyjnych  przedsiębiorstw, a także wykorzystania nowych umiejętności pracowników. Prowadzenie biznesu rzetelnie, uczciwie daje przewagę, jakiej nie można byłoby osiągnąć w inny sposób – mówi Artur Juszczak, właściciel szkoły Wiliams.

Obie szkoły stawiają na kształtowanie aktywnych postaw, odkrywanie mocnych stron i budowanie pozytywnego wizerunku chełmskiego przedsiębiorcy. Ich współpraca ma pomagać w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorców i lokalnej przedsiębiorczości.

– Będziemy angażować we współpracę inne podmioty. Jest to jakby operacja na żywym organizmie, czyli na własnym przykładzie najpierw sprawdzimy jak ten pomysł się sprawdza. O postępach będziemy informować na bieżąco – dopowiada A. Juszczak

– Chcemy by był to zalążek chełmskiego inkubatora przedsiębiorczości, choć w innym stylu niż spotykane do tej pory  – dodaje Dorota Ogrzyńska, druga z właścicielek szkoły Jobs.

Dorota Mądral

super tydziena

     Wsparcie lokalnego biznesu stało się atrakcyjnym kierunkiem realizacji własnych ambicji i kariery zawodowej dla trójki chełmian: Małgorzaty Liszun, Doroty Ogrzyńskiej i Artura Juszczaka. Ich codzienną rzeczywistością jest identyfikowanie szans, pozyskiwanie niezbędnych zasobów i kompetencji, podtrzymywanie zachowań przedsiębiorczych. To bez wątpienia istotne obszary tworzenia bogactwa organizacji i naszego regionu. Budowanie przewagi strategicznej poprzez powtarzanie sprawdzonych rozwiązań i działanie w pojedynkę stało się coraz mniej opłacalne i coraz bardziej ryzykowne. To zagrożenie dostrzegli chełmscy przedsiębiorcy prowadzący niepubliczne szkoły policealne Wiliams i Jobs i połączyli swoje doświadczenie, determinację w działaniu, pasję tworzenia i otwartość relacji pomiędzy przedsiębiorcami a społecznością lokalną. Zamienili konkurowanie na współdziałanie na rzecz rozwoju regionu. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest promocja aktywności przedsiębiorczej i wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych.

     Idea porozumienia i zgody sektora biznesu jest o tyle słuszna, że stwarza realne szanse na budowanie lepszych warunków dla rozwoju rynku lokalnego, co z kolei może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich interesariuszy: przedsiębiorców, pracowników, ich rodzin i mieszkańców naszego regionu. Większa wolność przedsiębiorczości w dzisiejszych czasach oznacza również większą odpowiedzialność pojedynczych przedsiębiorców. Inicjatorzy porozumienia wskazują na potrzebę wspólnego działania przedstawicieli chełmskich przedsiębiorców i administracji samorządowej wspierającego rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Uważają, że należy przyjąć taką długofalową strategię, aby doprowadziła do wzrostu konkurencyjności i zdolności innowacyjnych  przedsiębiorstw, a także wykorzystania nowych umiejętności pracowników. Prowadzenie biznesu rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgodnością słów i czynów daje przewagę, jakiej nie można byłoby osiągnąć w inny sposób.

                Porozumienie pod hasłem: „Myśleć globalnie – działać lokalnie” wskazuje na konieczność poszukiwania nowych możliwości zdobywania przewagi strategicznej, która stwarza niezagospodarowaną jeszcze przestrzeń dla wypracowania najlepszych  strategii i standardów postępowania wobec akcjonariuszy, pracowników, konsumentów, dostawców, czy przedstawicieli społeczności lokalnej. Myślenie kategoriami długookresowymi, na których opiera się społeczna odpowiedzialność biznesu, wydaje się być kwestią przyszłości, szczególnie, gdy głównym problemem wielu chełmskich przedsiębiorców jest walka o przetrwanie, nierówna walka z korporacyjną konkurencją, wypłacenie pensji pracownikom, uzyskanie kapitału na rozwój, ściąganie długów od wierzycieli czy łagodzenie sporów z urzędami skarbowymi. Sami pomysłodawcy są zmuszeni konkurować z „sieciówkami”, co w pojedynkę jest możliwe, ale bardzo trudne. Wspólne realizowanie wizji i misji w dobrze pojętym interesie pozwala im wzmocnić wartość dodaną, wdrażać ambitne plany rozwoju i świadczyć usługi na najwyższym poziomie kształcenia. Komu bardziej ma zależeć na rozwoju chełmskiego biznesu, jak nie tym, którzy tutaj żyją, pracują, tutaj zainwestowali własne pieniądze?

     Przyszłość każdego przedsiębiorstwa zależy od jego klientów i całego otoczenia społecznego, to oni decydują o jego rozwoju lub bankructwie. U podstaw takiego podejścia leży koncepcja firmy zorientowanej na te grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur. Stąd istnieje pilna potrzeba podejmowania różnorodnych działań na rzecz tworzenia etycznej infrastruktury przedsiębiorczej, dostarczającej elementów wspierających dobre praktyki w działalności gospodarczej. Potrzebne jest również stałe doskonalenie programów nauczania przyszłej kadry, tak aby mocniej podkreślać społeczny wymiar funkcjonowania biznesu. Najważniejsze, zdaniem pomysłodawców,  jest systematyczne podnoszenie poziomu świadomości społecznej wszystkich grup zainteresowanych rzeczywistym działaniem biznesu na rzecz szeroko rozumianego wspólnego dobra.

Wiliams i Jobs stawiają na kształtowanie aktywnych postaw, odkrywanie mocnych stron i predyspozycji oraz budowę pozytywnego wizerunku chełmskiego przedsiębiorcy. Ich alians ma pomagać w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorców i lokalnej przedsiębiorczości. Od siebie rozpoczęli budowę sieci współpracy między przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki i oświaty.  Udowodnili, że każda firma, nawet najmniejsza może odpowiedzialnie prowadzić swoją działalność, pomagać innym, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Wysokie poczucie skuteczności przyjętego prze nich programu rozwoju gospodarczego regionu i aktywizacji zawodowej sprawia, że stawiają sobie wyższe cele i przejawiają tendencję do kontynuowania działania w obranej dziedzinie na bardziej zaawansowanym poziomie.

      Można postawić wniosek, że przedsiębiorcy, którzy własną pasję potrafią przełożyć na działania biznesowe, działają na lokalnym rynku małych przedsiębiorstw lepiej i skuteczniej od innych. Kiedy ludzie się naprawdę o coś troszczą, stają się również w naturalny sposób zaangażowani. Potrafią skutecznie przekonać innych, przeciągnąć ich na swoją stronę. Są skoncentrowani na realizacji ambitnych celów, oddani temu, co robią i tym samym zarażają swoja pasją wszystkich wokół. Sprawiają, że klienci chętnie do nich wracają i polecają ich innym.

                Budowanie relacji pomiędzy chełmskimi przedsiębiorcami i ich otoczeniem jako główny cel inicjatywy właścicieli Wiliamsa i Jobsa stanowi istotną rolę w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorczości i aktywizacji środowiska lokalnego. Połączenie doświadczenia, różnorodnych osobowości, często odmiennych sposobów myślenia, a przede wszystkim umiejętności organizatorskie mają bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą regionu, w którym działają. Wszyscy troje inicjatorzy porozumienia są zdania, że należy przyjąć aktywną postawą sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu, inicjatywom lokalnym i samodzielnemu rozwiązywaniu własnych problemów. Połączenie sił lokalnych przedsiębiorców, wsparcie, współdziałanie w miejsce agresywnej konkurencji pozwoli na podejmowanie inicjatyw, dynamizm i zwiększenie szansy rynkowej.

Warto pamiętać, że przedsiębiorczość  jest przede wszystkim postawą wobec życia.

Tegoroczne ferie okazały się być bardzo pracowitym czasem dla grupy gimnazjalistów, którzy zdecydowali  się uczestniczyć w ,,korepetycjach feryjnych’’ w szkole Wiliams. Uczniowie brali udział w zajęciach z języka angielskiego, którego uczyła pani Ewelina Dolińska, oraz z matematyki, które prowadziła pani Barbara Krawczyńska. Ale wszystko co dobre szybko się kończy! Tak było i tym razem. Dwa tygodnie minęły bardzo szybko. Przyszedł czas pożegnań i podsumowań.

Na zakończenie, uczniowie przybyli z rodzicami, którzy czynnie uczestniczyli w kameralnym spotkaniu, kończącym wspólne zmagania z matematyką i językiem angielskim. Okazało się, że nawet w tak krótkim czasie można nawiązać więzi, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości. Młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy z rąk pana dyrektora, Artura Juszczaka.

Dziękując za uczestnictwo, życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszym procesie kształcenia!!

     Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzień dla Życia w Chełmie”. Wszystkich zainteresowanych pomocą osobom chorym na białaczkę zapraszamy do Szkoły WILIAMS ul. Nowy Świat 3 (I piętro)      w dniu 9 lutego od godz. 8:30. 
W akcję już zaangażowały się środowiska sportu rekreacyjnego między innymi: Chełmska Grupa Rowerowa, Chełmskie Morsy i Klub Morsów, Chełm Biega oraz Chełmska Grupa Trathlonu. Dodatkowo włączyły się też organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny i Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.