Serdecznie zapraszam Słuchaczy Szkoły WILIAMS na wyjazd plenerowy do Sejmu RP, który odbędzie się w dniu 18 maja br.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia.

Koszt uczestnictwa to 40 zł. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, za główne kryterium zgłoszeń na wyjazd przyjęliśmy osiągnięcia edukacyjne Słuchacza oraz frekwencję na zajęciach .

Przewidywany harmonogram wyjazdu:

- godz. 6.00 wyjazd z Chełma 18.05.2015r.  

- godz. 10.00 zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego lub   Muzeum Ruchu Ludowego

- godz. 14.00 zwiedzanie Sejmu RP

- godz. 15.30 obiad w restauracji sejmowej

- godz. 18.00 piknik

- godz. 22.00-23.00 powrót do Chełma

     W dniu 31-03-2015r. odbyło się planowe posiedzenie Rady Partnerstwa Ziemi Chełmskiej – ZIR, tym razem gospodarzem był Dyrektor Szkoły Wiliams Pan Artur Juszczak. Po przywitaniu gości i krótkiej prezentacji szkoły głos zabrała Pani Jolanta Krop Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, omawiając najważniejsze problemy oraz bieżącą sytuację  związaną z funkcjonowaniem ZIRu. Podczas spotkania ustalono nowe kierunki działania na najbliższy czas oraz szczegóły dotyczące konferencji PUP pn:„Rozwój zawodowy wsparciem zatrudnienia w nowej perspektywie'' oraz nowej formuły Targów Pracy,  które planowe są w czerwcu bieżącego roku.

Bardzo serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę słuchaczy szkoły na „dzień wagarowicza” połączony z VI Topieniem Marzanny z Niedźwiedziem której organizatorem jest Chełmska Grupa Rowerowa.

Do szkoły w miarę możliwości przyjeżdżamy rowerami (kto oczywiście posiada) około 1145 ruszamy na Plac Łuczkowskiego a osoby które mimo wszystko przyjadą samochodami jadą na ul. Kąpieliskową (obok GRYFu) by tam być świadkiem oficjalnego i uroczystego pożegnania zimy. Następnie udajemy się w kierunku zalewu Żółtańce gdzie czekaja na nas gry, zabawy z nagrodami i gorąca grochówka.

ps. więcej informacji na www.rowerowychelm.pl i FB

W ostatnią sobotę stycznia br. w restauracji LOTOS odbył się Bal Studniówkowy dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WILIAMS w Chełmie. Zabawa została połączona z WILIAMS PARTY, czyli imprezy skierowanej do wszystkich słuchaczy Szkoły.

Bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy  do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której udział bierze również nasza szkoła.

Dyrektor Szkoły Artur Paweł Juszczak