Bardzo serdecznie zapraszamy na szkolenie zakresu udzielaniu pierwszej pomocy do Szkoły WILIAMS w dniu 7 czerwca 2017 roku. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, po ukończeniu wszyscy uczestnicy dostaną certyfikat uczestnictwa, osoby chętne zapraszamy do rejestracji telefonicznej od dnia 23 maja tel. 82 569 67 41 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Cel zajęć:

zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

Zamierzenia: po szkoleniu uczestnik będzie:

znać zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy;

znać zasady udzielania pierwszej pomocy;

umieć rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego

umieć udzielić pomocy

Ramowy program szkolenia:

Bezpieczeństwo na miejscu wypadku (wykład)

Wzywanie pomocy (wykład)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (wykład + ćwiczenia)

Organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego (wykład)

Stany zagrożenia życia (wykład)

Zaburzenia przytomności (wykład + ćwiczenia)

Zadławienie (wykład + ćwiczenia)

Wstrząs (wykład + ćwiczenia)

Rany i krwotoki (wykład + ćwiczenia)

Złamania, skręcenia, zwichnięcia (wykład + ćwiczenia)

Po części teoretycznej następuje część praktyczna, a każdy z uczestników szkolenia ma szansę potrenować na fantomie pod okiem instruktora.

Jako jedni z pierwszych zapraszamy na przedsprzedaż biletów na „Lotnicze Depułtycze – II Międzynarodowy Piknik Lotniczy” do WILIAMSA ul. Nowy Świat 3 (II piętro). Bilety można kupować w godzinach pracy sekretariatu szkoły, CENY bardzo atrakcyjne oczywiście ilość biletów ograniczona (ulgowy – 7 zł, normalny 22 zł). 

Pragniemy poinformować, iż WILIAMS po raz kolejny został partnerem 4 Maestrocafe Półmaroton Chełmski. Dlatego z tego miejsca zachęcamy do zapisywania się do biegów jak i uczestnictwa w imprezie towarzyszącej tj. Sportowego Dnia Dziecka w dniu 28 maja br.. Więcej informacji na w www.chelmbiega.pl .

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach działania przewidziane są zajęcia nakierowane na indywidualne preferencje i zdolności uczestników, edukację w zakresie problemu uzależnień, edukację kulturalną tj. organizację interaktywnych warsztatów twórczych – audiowizualnych, edukację historyczną tj. organizację interaktywnych warsztatów związanych z historią, zabytkami, mieszkańcami  miasta Chełma i powiatu chełmskiego, zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnych, edukację medialną tj. organizację interaktywnych warsztatów pozwalających nabywać kompetencje medialne i informacyjne, edukację zdrowotną tj. warsztatów związanych z aktywnością fizyczną, sportem, wypoczynkiem, turystyką społeczną, rozwojem indywidualnych zainteresowań, działalności hobbystycznej i kółek zainteresowań.

Zadanie realizowane będzie do końca 2017 r.

Powyższe działania będą realizowane na obszarze miasta Chełma.

Uczestnikami będzie 15 osób – tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego w tym młodzież szkolna, studiująca, ucząca się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Klubów i Centrum Integracji Społecznej. Priorytetowo traktowane będą osoby działające w organizacjach formalnych lub nieformalnych zwłaszcza wolontariusze.

Szczegóły  w biurze projektu:

Zespół Szkół Niepublicznych WILIAMS

Nowy Świat 3 (II pietro)

22-100 Chełm 

Szkoła WILIAMS jak co roku nie zapomina o Kobietach a w tym roku również i o Mężczyznach z okazji minionego ich święta. W związku z tym w dniu 12 marca w szkole z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny odbyło się losowanie upominków wśród przybyłych na zajęcia słuchaczy. Nagrodami były wejściówki do Chełmskiego Aqua Parku jak i na Galę Sportu organizowaną przez Super Tydzień Chełmski. Na zakończenie dodatkowo swoją ofertę oszczędnościowo - biznesową przedstawił Partner szkoły oferując lojalnościowe karty cash back,  które są coraz bardziej popularne w obrocie konsumenckim w naszym kraju.

Z przyjemnością informujemy, że od września br. w naszej szkole rusza nowy kierunek TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i jest całkowicie bezpłatna. W trakcie nauki  słuchacz zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną jak i  niezbędne umiejętności praktyczne do podjęcia pracy właśnie w tym zawodzie. Naszym atutem będzie uczestnictwo w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych.

Zdobyte przez Państwa umiejętności potwierdzone uzyskanym certyfikatem, z pewnością  umocni Państwa pozycję w oczach potencjalnych pracodawców.

Serdecznie zapraszamy REKRUTACJA JUŻ TRWA!!!