Niepubliczny Zespół
Szkół WILIAMS

Szkoła WILIAMS w Chełmie, powstała w 2010 roku jako jedna z kilkunastu działających na terenie całego kraju w sieci szkół o nazwie WILIAMS.

Na początku szkoła miała swoją siedzibę w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jagiellońskiej. Dyrekcja szkoły od samego początku dbała o to, aby zatrudniać wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, co dało potwierdzenie już na pierwszym państwowym egzaminie zawodowym, gdzie zdawalność naszych słuchaczy wyniosła aż 96%, co pozwoliło ulokować naszą szkołę jako jedną z najlepszych w województwie, a nawet w kraju.

Kolejne egzaminy w następnych latach potwierdziły naszą mocną pozycję na tle innych szkół, wg danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W roku 2012 szkoła, ze względu na swój dynamiczny rozwój, musiała zmienić siedzibę i przeniosła się do samodzielnego budynku przy ul. Reformackiej 27a. Mając już większy lokal dyrekcja szkoły zdecydowała się na kolejne wyzwaniem i uruchomiła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WILIAMS w Chełmie.

 

W 2015r. pierwsi absolwenci przystąpili do egzaminu maturalnego.

 

Mając na uwadze rozwój naszej placówki, w październiku 2015 roku odbyła się kolejna przeprowadzka.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych słuchaczy zarówno szkoły policealnej jak i liceum, postanowiono rozszerzyć ofertę edukacyjną o studia wyższe i podyplomowe.

I tak, każdy słuchacz WILIAMSA może podjąć studia licencjackie, magisterskie bądź podyplomowe, ponieważ szkoła podpisała umowę z Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i wynegocjowała korzystne warunki dla swoich studentów tworząc w ten sposób najbardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną w naszym regionie.

Na koniec 2014r. za pośrednictwem naszej szkoły studiowało 68 osób. Ponadto obserwując zapotrzebowanie rynku, otworzyliśmy nowy kierunek jakim jest Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Nabór na tym kierunku przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i ze względu na możliwości lokalowe szkoły, część osób byliśmy zmuszeni zapisać na następny semestr.

 

Obecnie szkoła kształci
ponad 200 słuchaczy.

Ale WILIAMS to nie tylko szkoła, to przede wszystkim wybitna kadra pedagogiczna i wspaniali słuchacze, dzięki którym każde zajęcia upływają w miłej i rodzinnej atmosferze.

Ponadto, to dzięki zaangażowaniu naszych słuchaczy i przy współpracy grona pedagogicznego szkoła bierze udział, lub sama organizuje, liczne akcje charytatywne, społeczne czy hobbystyczne.

Wystarczy wymienić zorganizowanie bezpłatnych porad prawnych, świetlicę środowiskową, Wietrzenie szaf, czy współuczestnictwo w Nocy Kultury, czy w Szlachetnej paczce, etc.

Jednocześnie WILIAMS wspiera różnego typu grupy bardziej lub mniej formalne. W szkole swoją siedzibę ma Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, wspomagana też jest Chełmska Grupa Rowerowa oraz chełmscy maratończycy, zrzeszeni głównie przy chelmbiega.pl.

Kolejnym wyzwaniem Szkoły WILIAMS jest uruchomienie Medycznej Szkoły Wiliams w Chełmie. Uprawnienia nabyte w tej szkole, pozwolą na pracę zarówno w domach pomocy społecznej jak i w warsztatach terapii zajęciowej.

 

Nasza placówka podpisała wiele porozumień, aby warunki nauki odbywały się na jak najwyższym poziomie.

 

Wszelkie informacje dotyczące szkoły będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.wiliams.pl do lektury której bardzo serdecznie zapraszam.

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Plac dr. E.Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

517 436 944