Opiekun medyczny

Ukończenie kierunku opiekun medyczny ułatwi znalezienie dobrze płatnej pracy za granicą.

Szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy Szwajcarii, gdzie przybywa osób starszych, wymagających stałej opieki.

Pozwoli to także znaleźć pracę w szpitalach, zakładach opiekuńczych i domach pomocy społecznej, jak i w domach pacjentów. Europejskie kraje mają bowiem niewystarczającą liczbę osób mogących wykonywać ten zawód, stąd polscy opiekunowie są mile widziani i cenieni za granicami naszego kraju.

Oferta przeznaczona jest dla osób z wykształceniem średnim, włączając w to tych bez egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zwykle 2 weekendy w miesiącu, a nauka trwa 1 rok. W trakcie tego czasu odbywają się praktyki zawodowe. Wiedza zdobyta w naszej szkole jest sprawdzana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Słuchacz podczas kursu zdobędzie informacje na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi, pozna podstawy anatomii i fizjologii z elementami pierwszej pomocy. Wśród przedmiotów znajduje się także nauka języka obcego, zawodowego, a także podstawy języka migowego.

Zdobędziesz również wiedzę na temat zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Nauczymy Cię również jak dezynfekować narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów.

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Plac dr. E.Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

517 436 944