Opiekun osoby starszej

Policealna Szkoła Medyczna Wiliams w Chełmie oferuje nowy kierunek.

Po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku i pomocy jej w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.

Do zadań opiekunki osoby starszej przeważnie należą: pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą, przygotowanie oraz podawanie posiłków, robienie zakupów, przypominanie o braniu lekarstw, dotrzymywanie towarzystwa oraz ogólna opieka nad gospodarstwem domowym.

UWAGA!

 

Osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywać takich czynności jak: cewnikowanie, obsługa sondy, robienie zastrzyków, podawanie lekarstw wcześniej nie

zaaprobowanych przez lekarza itp...

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Pocztowa 52F, 22-100 Chełm

517 436 944