Opiekunka dziecięca

Nauka w Niepublicznym Zespole Szkół WILIAMS trwa 2 lata.

Po których słuchacze mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Wszystkie zajęcia odbywają się średnio 2 weekendy w miesiącu - tryb zaoczny.

W trakcie zajęć prowadzone są także praktyki zawodowe. Po ukończeniu kursu opiekunki dziecięcej:

 

uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.

 

Pomoże Ci to rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs jest kierowany również dla osób, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci. Uzyskuje informacje na temat pielęgnacji i wychowania dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Uczy się dbać o rozwój psychomotoryczny dziecka w środowisku domowym. Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem co najmniej średnim, egzamin maturalny nie jest wymagany.

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Plac dr. E.Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

517 436 944