Opiekunka środowiskowa

Policealna Szkoła Medyczna Wiliams w Chełmie oferuje nowy kierunek.

Podejmując naukę w dwuletniej szkole policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa nauczysz się:

Rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,

Zasad i sposobów opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasobów instytucji,

Sposobów sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego,

Utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,

Wspierać oraz motywować osoby podopieczne do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiającego samorealizację, rozwijanie zainteresowań i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie zachowania.

Absolwent Szkoły Policealnej na kierunku opiekun środowiskowy:

 

  Może pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Plac dr. E.Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

517 436 944