Niepubliczne Technikum Wiliams w Chełmie

Nauka trwa 4 lata. Oprócz kształcenia ogólnego, przygotowującego do egzaminu maturalnego, prowadzimy kształcenie zawodowe w kierunku technik informatyk.

Kierunek informatyczny jest zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy. Pozwala zdobyć wiadomości i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy.

W trakcie nauki zdobywa się kwalifikacje (egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej):

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowychi administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami .

Po ukończeniu nauki absolwent potrafi:

 • obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym,

 • obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,

 • umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami,

 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,

 • zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,

 • programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, Java,

 • tworzyć strony www jak i zaawansowane serwisy internetowe z wykorzystaniem technologii PHP, Flash, XHTML, itp.

 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,

 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,

 • samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego,

 • organizować działalność własnej, małej firmy,

 • podjąć studia na kierunkach informatycznych.

Miejsca pracy dla technika informatyki:

 • ośrodki obliczeniowe,

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

 • punkty serwisowe,

 • firmy administrujące sieci komputerowe,

 • sklepy komputerowe,

 • w każdym przedsiębiorstwie w dziale obsługi informatycznej,

 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.