SZKOŁA POLICEALNA

Bezpłatna Szkoła Policealna WILIAMS w Chełmie jest placówką, która istnieje od 2010 roku. Dyrekcja szkoły zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Do Szkoły Policealnej po ukończeniu szkoły średniej możesz zdobyć zawód nie mając zdanego egzaminu maturalnego.
Nasza Szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia :
- Technik administracji
- Technik BHP
- Technik Eksploatacji Portów i Terminali
- Technik Turystyki Wiejskiej

Gwarantujemy organizację praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
Nawiążesz kontakty z innymi słuchaczami i nauczycielami. Spędzisz czas w miłej atmosferze, wystarczą Twoje chęci i trochę czasu. Nauka odbywa się w systemie weekendowym.

 

Absolwent po tym kierunku jest specjalistą z zakresu:

Do jego obowiązków należy:

 • planowanie i wykonywanie prac związanych eksploatacją portów i terminali;
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania;
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy
  i konserwacji;
 • Organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej. Jest to tzw. EUROZAWÓD. Słuchacz poznaje dwa języki obce zawodowe.

Absolwenci mogą również podjąć pracę w charakterze stewardessa/steward.

Daje również podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach obecnie bardzo poszukiwanych, m. in.:

 • transport,
 • zarządzanie w transporcie lotniczym,
 • teleinformatyka w transporcie lotniczym,
 • budowa lotnisk,
 • kierunki „mundurowe”.

Zawód ten waży jest dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (egzaminy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej):

K1 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach

K2 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.