SZKOŁA POLICEALNA

Bezpłatna Szkoła Policealna WILIAMS w Chełmie jest placówką, która istnieje od 2010 roku. Dyrekcja szkoły zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Do Szkoły Policealnej po ukończeniu szkoły średniej możesz zdobyć zawód nie mając zdanego egzaminu maturalnego.
Nasza Szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia :
- Technik administracji
- Technik BHP
- Technik Eksploatacji Portów i Terminali
- Technik Turystyki Wiejskiej

Gwarantujemy organizację praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
Nawiążesz kontakty z innymi słuchaczami i nauczycielami. Spędzisz czas w miłej atmosferze, wystarczą Twoje chęci i trochę czasu. Nauka odbywa się w systemie weekendowym.

 

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; prowadzenia postępowania administracyjnego.

W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z prawa w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego i finansów publicznych, ekonomiki przedsiębiorstw, statystyki, rachunkowości, techniki biurowej, organizacji pracy biurowej, a także zawodowy język obcy. Absolwent posiadający tytuł technika administracji uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.