Technik eksploatacji
portów i terminali

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Absolwent po tym kierunku jest specjalistą z zakresu:

planowanie i wykonywanie prac związanych eksploatacją portów i terminali;

nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania;

pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji;

organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej. Jest to tzw. EUROZAWÓD. Słuchacz poznaje dwa języki obce zawodowe.

 

Absolwenci mogą również podjąć pracę w charakterze stewardessa/steward.

 

Daje również podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach obecnie bardzo poszukiwanych, m. in.:

transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki „mundurowe”.

Zawód ten ważny jest dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (egzaminy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej):

K1 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach

K2 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 

Zapisz się on-line!

Czego chcesz się nauczyć?

nauka za
darmo

nie wymagamy
matury

uprawnienia
 szkoły
publicznej

 

Opiekun
osoby starszej

Nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku.

 

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe i do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

 

Opiekunka środowiskowa

Absolwent może pracować w placówkach pomocy społecznej: dom dziecka, hospicjum, czy dom pomocy społecznej.

 

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik sterylizacji medycznej

Dla kogo? gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie...

 

Technik administracji

Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji państwowej.

 

Technik usług kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnie przygotowanej sali, w której znajdują się fotele oraz odpowiednie sprzęty.

Ukończenie kierunku ułatwi znalezienie dobre płatnej pracy za granicą. Pozwoli także znaleźć pracę w szpitalach

Daje możliwości zatrudnienia w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.

Uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Słuchacz zyskuje wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci życia, gimnazjalistów, maturzystów, osób które planują wyjechać za granicę.

Wiliams
Szkoły dla Dorosłych

Plac dr. E.Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

517 436 944