2022-04-21 12:58:24

Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem

KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH Z FAKTUROWANIEM

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych oraz wystawiania podstawowych faktur.

 

Informacje ogólne:

Liczba godzin dydaktycznych: 5h

Cena kursu: 150 zł

Uzyskany dokument: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN - certyfikat