Technik rolnik (ROL.04), (ROL.10)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.

 

Kurs umożliwia słuchaczowi zdobycie kwalifikacji:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolnej

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolnej


Kurs kwalifikacji zawodowej jest skierowany do:

- osób, które chcą uzyskać uprawnienia rolnicze i zawód Technika Rolnika

- osób, które chcą nabyć grunty rolne i skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej m.in. z programu „Młody rolnik”

- osób, które chcą prowadzić profesjonalnie samodzielne gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą