Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

Dowiedz się więcej >

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Dowiedz się więcej >

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

więcej >

Kierunki kształcenia

więcej >

5

szkół

96%

zdawalności matur

12000+

Absolwentów

22

kierunków kształcenia

 

Dlaczego Wiliams?

 

              
 1. Co roku wiele osób uzyskuje u nas kwalifikacje zawodowe.       

 2. Nasza szkoła może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego.

 3. WILIAMS to szkoła, którą wyróżnia przyjazna atmosfera, grono wykwalifikowanych doświadczonych nauczycieli, indywidualne podejście do każdego Słuchacza oraz  jakość nauczania na wysokim i profesjonalnym poziomie.
 4. Nauka jest bezpłatna, brak wpisowego.      

 5. Szkoła zapewnia wszystkie materiały do zajęć (np. kosmetyki, materiały biurowe, papiernicze, malarskie itp.).    

 6. Bezpłatny internet dla słuchaczy w budynku szkoły.    

 7. Brak opłat za legitymacje i zaświadczenie.    

 8. Bezpłatne badania lekarza medycyny pracy.    

 9. Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (zajęcia realizowane zgodnie z podstawą programową określoną w rozporządzeniu MEN).

 10. Słuchacz po zdanym egzaminie zawodowym uzyskuje do dyplomu lub świadectwa suplement, w języku polskim i angielskim, jako załącznik do dyplomu, potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe, co umożliwia mu podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.    

 11. Nasi słuchacze zdają egzaminy w naszej szkole, a nie są jak w przypadku innych szkół wysyłani nawet często do innych miast.    

 12. Doskonale wyposażone pracownie (Pracownia Kosmetyczna, Pracownia opieki medycznej wraz z gabinetem zabiegowym, Pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych, Pracownia opieki nad dzieckiem, Pracownia terapii zajęciowej).    

 13. Uczymy w sposób praktyczny zdobycia konkretnego zawodu.

 14. Uczymy ludzi w każdym wieku od uzyskania pełnoletności, nie dyskryminujemy ludzi ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, poglądy polityczne i religijne.    

 15. Zniżki w kilkunastu chełmskich firmach.    

 16. Naszych słuchaczy kształcimy od ponad 10 lat, ciesząc się bardzo dobrą opinią.    

 

Misja szkoły

 

Misją Szkoły jest kształcenie i kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu,

w ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz w oparciu o analizy trendów rynku pracy.

 
Szkoła WILIAMS to najlepsza BEZPŁATNA szkoła w mieście.

 

więcej >

Ostatnie Aktualności

2024-02-16 13:49:44
czytaj dalej >

POKAZ MODY W SZKOLE WILIAMS !!!

2022-12-13 09:39:14
czytaj dalej >

Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem

2022-04-21 12:58:24
czytaj dalej >
Wszystkie szkoły

Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

2022-03-16 09:31:43
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

2022-02-07 12:15:19
czytaj dalej >
Wszystkie szkoły

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

2022-01-26 21:15:52
czytaj dalej >
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Medyczna

DNI OTWARTE ORAZ 10 - LECIE SZKOŁY WILIAMS

2022-01-26 21:15:19
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego, Szkoła Policealna

Wieczór z Mary Kay !

2022-01-26 21:14:47
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego, Szkoła Policealna

Święta tuż, tuż...

2022-01-26 21:10:32
czytaj dalej >
Wszystkie szkoły

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

2022-01-20 22:24:27
czytaj dalej >
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

 (...)

2022-03-16 09:31:43
czytaj dalej >
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Czego uczysz się na zajęciach?

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;

- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.


System nauki:

STACJONARNY

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)(...)

2022-01-26 21:15:52
czytaj dalej >
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

DNI OTWARTE ORAZ 10 - LECIE SZKOŁY WILIAMS

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasz udział w Dniach Otwartych oraz 10 -leciu Szkoły WILIAMS.
Było Nam niezmiernie miło spotkać się z Wami.
Dziękujemy wystawcom za ich wkład i zaangażowanie.
W naszej pamięci pozostaną miłe wspomnienia do zobaczenia za rok!
 
(...)

2022-01-26 21:15:19
czytaj dalej >
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 (...)

2022-01-20 22:24:27
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

 (...)

2022-03-16 09:31:43
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Czego uczysz się na zajęciach?

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;

- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.


System nauki:

STACJONARNY

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)(...)

2022-01-26 21:15:52
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

DNI OTWARTE ORAZ 10 - LECIE SZKOŁY WILIAMS

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasz udział w Dniach Otwartych oraz 10 -leciu Szkoły WILIAMS.
Było Nam niezmiernie miło spotkać się z Wami.
Dziękujemy wystawcom za ich wkład i zaangażowanie.
W naszej pamięci pozostaną miłe wspomnienia do zobaczenia za rok!
 
(...)

2022-01-26 21:15:19
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

Wieczór z Mary Kay !

Dnia 26 kwietnia 2022r.
Godzina 17.00
Miejsce spotkania: Pl. dr. E. Łuczkowskiego 15, Szkoła WILIAMS
Zapisy tel. 503 866 687
(...)

2022-01-26 21:14:47
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

Święta tuż, tuż...

 
Święta Wielkiej Nocy za pasem, przypomniały nam o tym nasze słuchaczki kierunku Opiekunka dziecięca.
Podczas zajęć praktycznych w ramach przedmiotu wychowania plastyczno – technicznego wykonywały ozdoby wielkanocne.
 
(...)

2022-01-26 21:10:32
czytaj dalej >
Szkoła Policealna

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 (...)

2022-01-20 22:24:27
czytaj dalej >
Szkoła Policealna Medyczna

Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

 (...)

2022-03-16 09:31:43
czytaj dalej >
Szkoła Policealna Medyczna

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Czego uczysz się na zajęciach?

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;

- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.


System nauki:

STACJONARNY

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)(...)

2022-01-26 21:15:52
czytaj dalej >
Szkoła Policealna Medyczna

DNI OTWARTE ORAZ 10 - LECIE SZKOŁY WILIAMS

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasz udział w Dniach Otwartych oraz 10 -leciu Szkoły WILIAMS.
Było Nam niezmiernie miło spotkać się z Wami.
Dziękujemy wystawcom za ich wkład i zaangażowanie.
W naszej pamięci pozostaną miłe wspomnienia do zobaczenia za rok!
 
(...)

2022-01-26 21:15:19
czytaj dalej >
Szkoła Policealna Medyczna

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 (...)

2022-01-20 22:24:27
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

Wirtualny spacer po szkole bez wychodzenia z domu

 (...)

2022-03-16 09:31:43
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Certyfikowany kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej
(...)

2022-02-07 12:15:19
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Czego uczysz się na zajęciach?

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;

- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.


System nauki:

STACJONARNY

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)(...)

2022-01-26 21:15:52
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

Wieczór z Mary Kay !

Dnia 26 kwietnia 2022r.
Godzina 17.00
Miejsce spotkania: Pl. dr. E. Łuczkowskiego 15, Szkoła WILIAMS
Zapisy tel. 503 866 687
(...)

2022-01-26 21:14:47
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

Święta tuż, tuż...

 
Święta Wielkiej Nocy za pasem, przypomniały nam o tym nasze słuchaczki kierunku Opiekunka dziecięca.
Podczas zajęć praktycznych w ramach przedmiotu wychowania plastyczno – technicznego wykonywały ozdoby wielkanocne.
 
(...)

2022-01-26 21:10:32
czytaj dalej >
Centrum Kształcenia Zawodowego

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 (...)

2022-01-20 22:24:27
czytaj dalej >