Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Jeśli szukasz zawodu, w którym możesz pomagać potrzebującym, kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej jest właśnie dla Ciebie. W pracy będziesz wspierał swoich podopiecznych, motywował ich do rehabilitacji, planował ich aktywności i rozrywkę.

Czego nauczysz się na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole WILIAMS?

- świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych

i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,

- wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,

- motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej,


System nauki:

Zaoczny (weekendy co 2 tygodnie)

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

(SPO.01) Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy   (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)