Technik Sterylizacji Medycznej

 

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Dla kogo?
Gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie. A także pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, prywatne gabinety stomatologiczne, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych.
Absolwent posiada przygotowanie do:
- kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
- przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
- przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
- prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

System nauki:
Zaoczny (weekendy co 2 tygodnie)

Jak długo trwa nauka?
1 rok

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:
(MED.12) Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Ile to kosztuje?
Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są