KKZ Fryzjer

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 

 • zdobycie nowego zawodu    

 • kontynuację nauki dla osób,    które przerwały naukę zawodu,     

 • nabycie wiedzy i umiejętności    dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie    posiadają potwierdzonej kwalifikacji,        

 • uzupełnienie swojego    wykształcenia,     

 • udoskonalenie swoich umiejętności,        

 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.    Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

 • podstawowe,       

 • gimnazjalne,       

 • zawodowe,       

 • średnie,        

 • wyższe.    


Jakie dokumenty należy złożyć?   

 • świadectwo ukończenia    odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,        

 • kwestionariusz osobowy,        

 • umowa    

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do    kształcenia w zawodzie, ( skierowanie wydawane w sekretariacie    Szkoły )


Kwalifikacje: 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,Czego się nauczysz na kkz?


FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

   

 1. prowadzenia konsultacji z klientem    dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,    

 2. doradzania w zakresie doboru    koloru i odpowiedniej fryzury,    

 3. wykonywania pielęgnacji włosów    i skóry głowy,    

 4. wykonywania nietrwałego i    trwałego odkształcania włosów,    

 5. wykonywania strzyżenia włosów,    golenia i formowania zarostu męskiego,    

 6. wykonywania zmiany koloru włosów,        

 7. wykonywania stylizacji fryzur,   


Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok


Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji FRK.01, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.


Co otrzymasz po ukończeniu kursu?  

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu    kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim    

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydane    przez OKE.    Perspektywy zatrudnienia:

    

 1. zakładach i salonach    fryzjerskich,    

 2. salonach spa,       

 3. hotelach,     

 4. salonach odnowy biologicznej,        

 5. charakteryzatorniach telewizyjnych    i teatralnych,    

 6. w ramach własnej działalności gospodarczej,   


Zalety nauki na kkz: 

 • uczestnicy kursu realizują    podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie,    którego wyodrębniono daną kwalifikację,       

 • w kursie może wziąć udział    każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum    lub 8-letnią szkołę podstawową,        

 • uczestnikami kursu mogą być    zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,     

 • kkz są szansą na zdobycie nowego    zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich    kwalifikacji,        

 • prawo do wykonywania czynności    zawodowych można uzyskać już w 10 miesiącach ,       

 • dzięki zaocznej organizacji    zajęć uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi    obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,       

 • uczestnicy kursu są zobowiązani    do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe,    

   
Zarezerwuj miejsce już dziś!