Technik rachunkowości (EKA.05,EKA.07)

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.

Aby otrzymać tytuł Technika rachunkowości trzeba zdać egzamin z obu kwalifikacji oraz posiadać wykształcenie średnie.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  1. prowadzenia rachunkowości,
  2. prowadzenia analizy finansowej,

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  1. rozliczania danin publicznych,
  2. rozliczania wynagrodzeń,
  3. rozliczania składek pobieranych przez ZUS.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio EKA.05  i/lub EKA.07, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.