% endif %}

Technik Usług Kosmetycznych

Zajęcia są prowadzone w profesjonalnej pracowni kosmetycznej, w której znajdują się fotele kosmetyczne, dostęp do bieżącej wody oraz sprzęty kosmetyczne, stanowiska do pracy kosmetyczki, co zapewnia wyjątkowo komfortowe warunki do kształcenia oraz podnoszenia swoich umiejętności. Podczas nauki w Policealnej Szkole WILIAMS zdobędziesz kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie kosmetyczki oraz wysokie umiejętności. Wiedza zdobyta podczas zajęć przyda Ci się w pracy jak i w życiu osobistym. 

System nauki:

Zaoczny

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

(FRK.04) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)