Technik Administracji

Jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych prawem administracyjnym i jego praktycznym zastosowaniem. Jeśli chcecie poznać zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, nauczyć się zarządzania finansami, kierowania zespołem pracowników oraz oceną i kontrolą jakości to ten kierunek jest właśnie dla Was.

 

System nauki:

Zaoczny (weekendy co 2 tygodnie)

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)