Technik realizacji nagłośnień NOWOŚĆ

 

OPIS ZAWODU

Technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco - odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Potrafi konfigurować i obsługiwać konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.

System nauki:

Zaoczny 

Jak długo trwa nauka?

2 lata


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły )

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik realizacji nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

  • w zakresie kwalifikacji: AUD.06. Obsługa sceny:
    • konfigurowania systemów scenicznych,
    • obsługiwania systemów scenicznych,
  • w zakresie kwalifikacji: AUD.07. Realizacja nagłośnień:
    • konfigurowania systemów nagłośnieniowych,
    • obsługiwania systemów nagłośnieniowych