Florysta

               

Na zajęciach na kierunku Florystyka nauczysz się znajomości roślin, rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej, tworzenia kompozycji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych, a także poznasz zasady tworzenia dekoracji roślin.


System nauki:

Zaoczny 

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)